!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Kraaifontein

 


† Tygerberg Zoo
Tygerberg Zoopark • Tygerberg Zoo and Endangered Wildlife Breeding Centre
33°49'09"S, 18°46'40"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-ZA-WC-0008A
     
 
Waarburgh Road
Cape Town, 7599
SOUTH AFRICA
 
- - -  
 
jediná klasická zoo Západního Kapska, která byla oficiálně založena v roce 1979, ale již od roku 1966 existovala na jiném místě. Velká kolekce primátů (22 druhů), významný chov malých antilop (chocholatky, suni, antilopy černouché...), dále zebry, tygři, lvi, bílí lvi, levharti, gepardi, karakali, medvědi, surikaty, šimpanzi, mravenečníci, plameňáci, čápi, jeřábi, zoborožci, pštrosi, vodní ptáci, hadi, ještěrky, krokodýli, jedna z nejlepších kolekcí želv v Africe, dětská farma.
V roce 2010 zakladatel a majitel zoo John Spence zemřel a zoo převzala jeho žena Lorraine. Zoo začala velmi chátrat a v roce 2012 byla zavřena - oficiálně kvůli poklesu návštěvnosti a finančním problémům. Zvířata byla přemístěna do Drakenstein Lion Parku a jiných zoo zařízení.

the only classical zoo of Western Cape, which was officially established 1979, but already since 1966 it existed in another place. Large collections of primates (22 species), important breeding of small antelopes (duikers, suni, grysboks...), furthermore zebras, tigers, lions, whitw lions, leopards, cheetahs, caracals, bears, meerkats, chimps, anteaters, flamingos, storks, cranes, hornbills, ostriches, waterfowls, snakes, lizards, one the finest collection of tortoises in Africa, children's farm.
2010, the founder and owner of the zoo John Spence died and the zoo was taken by his wife Lorraine. The zoo began to deteriorate greatly, and in 2012 was closed - officially due to falling attendance and financial problems. Animals were moved to Drakenstein Lion Park and other zoo facilities.

1966 (John Spence a Geoff McLachlan); 1979 - přestěhování, či spíše zřízení nové zoo (John Spence)
1966 (by John Spence and Geoff McLachlan); 1979 - moving or rather creating of new zoo (by John Spence)
 
4th November 2012
4. listopadu 2012

soukromé (John Spence, potom jeho žena Lorraine Spence)
private (John Spence, than his wife Lorraine Spence)

24 ha

 
N/A

0 0 0 284 / 1427
(2010)
63 / 320 160 / 800 61 / 307
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.04. 2010 Poslední úprava 17.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.