!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Muizenberg

 většina zdrojů uvádí St. James - tehdy zřejmě samostatná obec, dnes součást Muizenbergu • most sources mention St. James - then probably separate village, today part of Muizenberg


† Marine Biological Station Aquarium
St. James Aquarium • False Bay Aquarium
37°07'13"S, 18°27'23"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-ZA-WC-0037A†
     
 
Muizenberg, St. James
False Bay
City of Cape Town
SOUTH AFRICA
 
- - -  
 
akvárium mořské biologické stanice, založené roku 1895. Byly zde 3 velké, 6 středních a 6 malých nádrží. Z počátku bylo akvárium neveřejné (pro experimentální výzkum), později bylo otevřeno pro veřejnost. Ve 30. letech začalo budování nového obdobného zařízení v Sea Pointu a Mořská biologická stanice i s akváriem v St. James byla zrušena (1936). Nová stanice v Sea Pointu se tak stala částečně pokračovatelem té staré v St. James. (V nové stanici je i ústředí organizace, veškeré zázemí a také nové nové akvárium, otevřené 1939).

aquarium of Marine Biological Station, founded in 1895. There were 3 large, 6 medium and 6 small tanks. In the beginning, it was non-public aquarium (for experimental research), later was opened to the public. In the 1930s a building of a new similar facility began in Sea Point and the Marine Biological Station with the aquarium in St. James has been closed (1936). The new station in Sea Point partly became the successor to the old in St. James. (In the new station there is also headquarters of the organization, all equipments and also new aquarium, opened 1939).

1895
 
1936

národní (Department of Commerce and Industries - Dicision of Fisheries Survey)
national (Department of Commerce and Industries - Dicision of Fisheries Survey)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.01. 2016 Poslední úprava 07.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.