!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Spier

většina zdrojů uvádí • most sources mention: Stellenbosch


† Cheetah Outreach Spier
 
33°58'18"S, 18°47'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-ZA-WC-0022B†
     
 
Baden Powel Drive
Spier Wine Estate
Stellenbosch
SOUTH AFRICA
 
stránky nového - přestěhovaného zařízení • site of the new - relocated facility: www.cheetah.co.za  
 
ochranné, vzdělávací a chovné centrum gepardů a chov anatolských pasteveckých psů, kteří jsou umísťováni na Jihoafrické farmy k ochraně hospodářských zvířat, aby se redukovaly konflikty mezi farmáři a predátory. Dále jsou zde servali, karakali, šakali, psi ušatí a surikaty.
Zařízení vzniklo v roce 1997 ve Spieru a v roce 2012 bylo přestěhováno do Somerset West (viz Cheetah Outreach Paardevlei).

conservation, education and breeding centre of cheetahs and breeding of Anatolian shepherd dogs, which are placed to South African farms to guard livestock in an effort to reduce conflicts between farmers and predators. Furthermore, there are servals, caracals, jackals, bat-eared foxes and meerkats.
The facility was created in 1997 in Spier and in 2012 was relocated to Somerset West (see Cheetah Outreach Paardevlei).

leden 1997 (Annie Beckhelling)
January 1997 (by Annie Beckhelling)
 
červen 2012 - přestěhováno do Somerset West
June 2012 - relocated to Somerset West

soukromé (?)
private (?)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Annette Fallin, 06.03. 2010
Image 1 of 7
Annette Fallin, 06.03. 2010
Annette Fallin, 06.03. 2010
Annette Fallin, 06.03. 2010
Image 2 of 7
Annette Fallin, 06.03. 2010
Annette Fallin, 06.03. 2010
Annette Fallin, 06.03. 2010
Image 3 of 7
Annette Fallin, 06.03. 2010
Annette Fallin, 06.03. 2010
Annette Fallin, 06.03. 2010
Image 4 of 7
Annette Fallin, 06.03. 2010
Annette Fallin, 06.03. 2010
Annette Fallin, 06.03. 2010
Image 5 of 7
Annette Fallin, 06.03. 2010
Annette Fallin, 06.03. 2010
Annette Fallin, 06.03. 2010
Image 6 of 7
Annette Fallin, 06.03. 2010
Annette Fallin, 06.03. 2010
Annette Fallin, 06.03. 2010
Image 7 of 7
Annette Fallin, 06.03. 2010
Annette Fallin, 06.03. 2010

  Stránka vytvořena 23.04. 2010 Poslední úprava 20.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.