!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Vredenheim

většina zdrojů uvádí • most sources mention: Stellenbosch or Cape Town


† Cape Town Lion Park
 
33°57'46"S, 18°48'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-ZA-WC-0043A†
     
 
R310, Vlottenburg road
Vredenheim
Stellenbosch
SOUTH AFRICA
 
N/A  
 
soukromý lví park (13 hnědých a 5 bílých lvů), který existoval jen velmi krátce. Park rodiny Lombardi byl na pronajatém pozemku Vredenheim Wine Estate od konce roku 2009 do konce 2010 (nebo počátku 2011). Poté z neznámých důvodů zmizel. Koncem roku 2011 na stejném místě vznikl Big Cat Park (majitelů Estate) a rodina Lombardi ještě později otevřela nový park (Lombardi Lions) u Johannesburgu.

private lion park (13 brown and 5 white lions), which existed only very shortly. The park of Lombardi family was in leased land of Vredenheim Wine Estate from late 2009 to late 2010 (or early 2011. Then, for unknown reasons, disappeared. In late 2011, Big Cat Park (of Estate owners) was created in the same place and Lombardi family even later opened a new park (Lombardi Lions) near Johannesburg.

říjen 2009
October 2009
 
konec 2010 nebo počátek 2011
late 2010 or early 2011

soukromé (Lombardi family)
private (Lombardi Family)

N/A

N/A
 
N/A

0 0 0 2 / 18
(2010)
0 0 2 / 18
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 26.04. 2010 Poslední úprava 21.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.