!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Worcester

 


† Kleinplasie Reptile Park
Kleinplasie Reptile World (to je zřejmě původní název • perhaps it is the original name)
33°38'37"S, 19°28'01"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-ZA-WC-0023A†
     
 
Kleinplasie Showgrounds
R60/ Robertson Road
Worcester
SOUTH AFRICA
 
N/A  
 
Park plazů vznikl někdy asi v 90. letech, v novém tisíciletí byl několik let zavřený (není známo v kterých letech) a koncem roku 2009 znovuotevřený novými majiteli. V polovině roku 2011 byl však znovu (trvale) zavřený kvůli problémům s nájmem.
Plazi z celého světa - hadi, ještěrky, želvy, krokodýli, žáby.

the Reptile Park was created probably sometime in the 1990s, in the new millennium it has been closed for several years (it is not known in what years) and in the late 2009, it was reopened by new owners. However in mid-2011 was again (permanently) closed due to problems with the lease.
Reptiles of all the world - snakes, lizards, tortoises, crocodiles, frogs.

N/A (asi někdy v 90.letech - před 1996)
N/A (perhaps sometime in the 1990s - before 1996)
N/A 26. listopadu 2009 (s novými majiteli)
26th November 2009 (with new onwers)
 
polovina 2011
mid 2011

soukromé (Bjorn Unger a Lourance Klose)
private (Bjorn Unger and Lourance Klose)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.04. 2010 Poslední úprava 21.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.