!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Albertinia

 


Garden Route Game Lodge
 
34°12'31"S, 21°38'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0007B
     
 
N2, Albertinia
SOUTH AFRICA

Postal address:
P O Box344
Albertinia, 6695
SOUTH AFRICA
 
+27 287351200
 
+27 287351202
 
info☼grgamelodge.co.za
 
www.grgamelodge.co.za
 
chovného zařízení šelem (lví výběhy, záchovné centrum gepardů) a centrum plazů (park plazů s téměř 30 druhy hadů, krokodýlů, želv a dalších studenokrevných živočichů) v game lodge

breeding facility of big cats (Lion enclosures, Cheetah Conservation Centre) and Reptile Centre (Reptile Park with almost 30 species of snakes, crocodiles, tortoises and other cold-blooded animals) in the game lodge

dětské hřiště; dětská zahrada lebek; game park (většinou "divoká" zvířata, která sem byla dovezena a vypuštěna - často jen několik kusů od každého druhu), v některých případech jde i o zachráněná zvířata nebo sirotky, tedy spíše polodivoká zvířata.), rybaření

children's play area; children's skull garden, the game park (mostly "wild" animals that were brought here and released - often only several specimens of each species), in some cases, they are even rescued animals or orphans, so rather semi-wild animals), fishing

restaurace
restaurant

1999

soukromé (rodiny Apteker a Doherty - od 2002)
private (Apteker and Doherty family - since 2002)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.04. 2010 Poslední úprava 25.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.