!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Cape Town

Kaapstadt  liKapa   iKapa   Motse Kapa   Kapské Město


Company's Garden Aviary
 
33°55'37"S, 18°25'02"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0012B
     
 
19 Queen Victoria Street
Cape Town, 8001
SOUTH AFRICA
 
+27 214261357
+27 214261218
+27 214261768
 
N/A
 
rory.phelan☼capetown.gov.za
 
www.capetown.gov.za/...  
 
voliéry s papoušky, holuby, kormorány, pěvci a dalšími, převážně místními, druhy ptáků v historické budově v Company's Garden

aviaries with parakeets, pigeons, cormorants, song birds and other, mainly indigenous, birds species in historical building in Company's Garden

Company's Garden je nejstarší zahrada v JAR, bývala tu menažerie, dnes spousta historických budov, botanické sbírky, park a další atrakce
Company's Garden is the oldest garden in SA, once there was a menagerie, today many historical buildings, botanical collection, park and other attractions

restaurace
restaurant

1938

městské (?)
municipal (?)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2009 Company's Garden
           
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.04. 2010 Poslední úprava 23.10. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.