!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Cape Town

Kaapstadt  liKapa   iKapa   Motse Kapa   Kapské Město


National Marine Research Aquarium
DAFF Marine Research Aquarium • Department's Research Aquarium • Sea Point Research Aquarium
33°55'15"S, 18°22'51"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0011A
     
 
Beach Road
Sea Point
Cape Town, 8001
SOUTH AFRICA
 
Postal address:
Marine and Coastal Management
Private Bag X2, Rogge Bay
Cape Town, 8012
SOUTH AFRICA
 
+27 214307006
 
+27 214342144
 
stsobs☼deat.gov.za
hverheye☼deat.gov.za
 
N/A  
 
národní akvárium mořské biologické stanice, které je částečně nástupcem starého akvária v St. James. Nové akvárium s 43 nádržemi bylo zřízeno jako veřejná instituce a otevřeno v roce 1939.

National aquarium of Marine Biological Station, which is partly the successor of the old aquarium in St. James. The new aquarium with 43 tanks, was established as a public institution and opened 1939.

o akváriu je k dispozici jen velmi málo údajů, podle některých zdrojů je nyní (již delší dobu) zavřeno pro veřejnost, kvůli dlouhodobé rekonstrukci
there is very little information about the aquarium, according to some sources, it is now (already for longer time) closed to the public due to long-term reconstruction

N/A

1939 (by Division of Fisheries of the Department of Commerce and Industry)

národní (South African Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, dříve Department of Environmental Affairs and Tourism - Marine and Coastal Management)
national (South African Department of Agriculture, Forestry and Fisheries, formerly Department of Environmental Affairs and Tourism - Marine and Coastal Management)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.04. 2010 Poslední úprava 07.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.