!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Grassy Park

většina zdrojů uvádí • most sources mention: Cape Town


Rondevlei Nature Reserve Displays
Rondevlei Nature Reserve Aquarium and Terrarium
34°03'32"S, 18°29'53"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AF-ZA-WC-0009A
     
 
Fisherman's Walk
Grassy Park, Zeekoevlei
Cape Town, 7941
SOUTH AFRICA
 
+27 217062404
 
+27 217062405
 
rondevlei☼sybaweb.co.za
rondevleinaturereserve☼capetown.gov.za
 
www.capetown.gov.za/...  
 
živé expozice přírodní rezervace False Bay, sekce Rondevlei: sladkovodní akvárium - fauna Rondevlei a Zeekoevlei - ryby, krabi, riftie (též bradatice - vodní červ, kroužkovec)..., terárium - hadi, želvy, chameleoni, ještěrky, žáby... a výběh dikobrazů v přírodní rezervaci (především množství ptáků a reintrodukovaní hroši)

Living exhibitions of False Bay Nature Reserve, section Rondevlei: freshwater aquarium - fauna of Rondevlei and Zeekoevlei - fishes, crabs, tube worms..., terrarium - snakes, tortoises, chameleons, lizards, frogs... and porcupines enclosure in the Nature reserve (especially many birds and reintroduced hippos)

procházky, pozorování ptáků (pozorovatelny, dalekohledy), muzeum, environmentální vzdělávací centrum, plavba na loďkách, ubytování další atrakce Rondevlei i celého False Bay Ecology Parku
walks, bird watching (observation towers, binoculars), museum, environmental education centre, boat cruises, accommodation and other attractions of Rondevlei and the whole False Bay Ecology Parku

kiosek, místo pro piknik
kiosk, picnic area

1952 (rezervace)
1952 (the reserve)

původně South Peninsula Municipality, od roku 1997 metropolitní obec Kapské město (City of Cape Town) - jako součást False Bay Nature Reserve (nebo False Bay Ecology Park)
originally South Peninsula Municipality, since 1997 Metropolitan city - City of Cape Town - as part of False Bay Nature Reserve (or False Bay Ecology Park)

původně 100 ha, nyní 220 ha (celá sekce Rondevlei; celá False Bay Nature Reserva má 1.200 ha)
originally 100 ha, today 220 ha (the whole section of Rondevlei, the whole False Bay Nature Reserve has 1,200 ha)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2007 - False Bay Ecology Park
           
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.04. 2010 Poslední úprava 10.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.