!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Harkerville

většina zdrojů uvádí • most sources mention Plettenberg Bay or Knysna


Knysna Elephant Park
 
34°02'17"S, 23°16'06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0032B
     
 
N2, Harkerville
Plettenberg Bay
SOUTH AFRICA

Postal address:
P O Box 1204
Knysna, 6570
SOUTH AFRICA
 
+27 445327732
 
+27 445327763
 
info☼knysnaelephantpark.co.za
 
www.knysnaelephantpark.co.za
 
sloní park, první sloní útulek a sirotčinec v JAR, jedno z největších zařízení na světě pro slony chované v zajetí, návštěvnické centrum s kinem a mnohými předměty (kostry, lebky apod.)

elephant park, first elephant sanctuary and orphanage in SA, one of the largest facility for captive elephants in the world, visitor's centre with cinema and many items (skeletons, skulls etc.)

obchod se suvenýry, ubytování, interakce se slony, procházka se slony, jízda na slonech... KEP provozuje i sloní sirotčinec u Port Elizabeth (slouží jako rehabilitační centrum a není otevřen pro veřejnost)

souvenir shop, accommodation, elephant interactions, walk with elephants, elephant ride... KEP operates also elephant orphanage near Port Elizabeth (serving as a rehabilitation center and is not open to the public)

restaurace
restaurant

1994 (by Lisette and Ian Withers)

soukromé
private

N/A

 
1) About Knysna Elephant Park

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.04. 2010 Poslední úprava 25.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.