!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Harkerville

většina zdrojů uvádí • most sources mention Plettenberg Bay or Knysna


Garden Route Wolf Sanctuary
Knysna Wolf Sanctuary
předešlé názvy  •  former names
?? - ??
Noah's Park Wolf Sanctuary
Noah's Park Wolf Sanctuary and Touch Farm
34°02'35"S, 23°15'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0030A
     
 
N2, Harkerville
Plettenberg Bay
SOUTH AFRICA

Postal address:
Noah's Park & Wolf Sanctuary
P O Box 2645
Knysna, 6570
SOUTH AFRICA
 
+27 743030657
 
N/A
 
noahspark☼telkomsa.net
 
www.wolfsanctuary.co.za
 
vlci, psi hyenovití, šakali, buvolci... dětská farma (osli, poníci, krávy, angorské, kamerunské a jiné kozy, ovce, prasata, králíci, morčata, slepice, pávi, krůty, holubi, hrdličky...)

wolves, African wild dogs, jackals, blesbucks... children's farmyard (donkeys, ponies, cows, angora, Cameroon and other goats, sheep, pigs, rabbits, guinea pigs, chickens, peacocks, turkeys, pigeons, doves...)

interakce s farmovými zvířaty i vlky, bezbariérový přístup, dětské hřiště, obchod se suvenýry
interactions with farm animals and also wolves, accessible for wheelchair bounds, children's playground, souvenir shop

restaurace, kavárna, piknikové zařízení
restaurant, coffee shop, picnic facilities

někdy po roce 2000
sometime after 2000

soukromé (Piet le Roux)
private (Piet le Roux)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.04. 2010 Poslední úprava 25.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.