!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Klapmuts

 


Butterfly World Tropical Garden
Klapmuts Butterfly World
předešlé názvy  •  former names
?? - ??
Butterfly World
33°48'02"S, 18°52'19"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0014A
     
 
R44, Klapmuts
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O.Box 41
Klapmuts, 7625
SOUTH AFRICA
 
+27 218755628
 
+27 218755230
 
esther☼yebo.co.za
 
www.butterflyworld.co.za
 
motýlí dům -  tropičtí motýli, pavouci, štíři, leguáni, hadi, chameleoni, scinkové, agamy, želvy, papoušci, surikaty, kosmani, chocholatky, tropické ryby, koi kapři, a dětská zoo s domácími zvířaty (kachny, husy, slepice, kozy...)

butterfly house - tropical butterflies, spiders, scorpions, iguanas, snakes, chameleons, skinks, bearded dragons, tortoises, parrots, meerkats, marmosets, duikers, tropical fish, koi carps, and children's zoo with domestic animals (ducks, geese, chicken, goats...)

obchod se suvenýry, dětská zoo
souvenir shop, petting zoo

kavárna
coffee shop

6. listopad 1996 (Matty Pretorius)
6th November 1996 (Matty Pretorius)

soukromé (Esther van der Westhuizen - dcera zakladatelky)
private (Esther van der Westhuizen daughter of the founder)

0,15 ha (1.500 m2)

 
1) Brief history of the Butterfly World

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.04. 2010 Poslední úprava 16.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.