!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Klapmuts

některé zdroje uvádí • some sources mention Paarl or Stellenbosch


Drakenstein Lion Park
 
33°47'43"S, 18°54'35"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0017A
     
 
Old Paarl Road
7625 Suider-Paarl
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O. Box 18
Klapmuts, 7625
SOUTH AFRICA
 
+27 218633290
 
+27 218633290
 
info☼lionrescue.org.za
 
www.lionrescue.org.za
 
původně lví park sloužící jako útočiště pro zvířata v nouzi (jen narozená v zajetí), později přibyl ještě Chimp Haven pro šimpanze ze zrušené Tygerberg Zoo (2012). 30 lvů (včetně bílých), 2 tygři a 5 šimpanzů (2015).

originally lion park serves as sanctuary for animals in distress (born in captivity only), later also Chimp Haven was added for chimps from closed Tygerberg Zoo (2012). 30 lions, 2 tigerts and 5 chimps (2015).

krmení lvů, ubytování
lion feeding, accommodation

N/A

1998

soukromé (Paul Hart)
private (Paul Hart)

27 ha

N/A
 
N/A

0 0 0 4 / 37
(2015)
0 0 4 / 37
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.04. 2010 Poslední úprava 01.05. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.