!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Knysna

 


Knysna Estuarine Aquarium
Knysna Estuarine Eco-Project (K.E.E.P.) & Aquarium • Knysna Seahorse Aquarium • Knysna Estuarine Aquarium & Educational Centre
34°02'23"S, 23°02'41"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0034A
     
 
6 Waterfront Drive
Knysna, 6570
SOUTH AFRICA
 
+27 443826302
 
+27 443822676
 
info☼knysnaseahorse.co.za
nknysnaseahorse☼cyberperk.co.za
 
www.knysnaseahorse.co.za  
 
nové malé akvárium (18 nádrží) - chov především nejvzácnějších mořských koníků světa - koníčků kapských (Hippocampus capensis), ale i další mořské ryby, krabi apod. Akvárium je jen dočasné, plánováno je mnohem větší, oslnivé akvárium. (V posledních letech nejsou na internetu žádné aktuální informace - je možné, že je akvárium zavřené - dočasně nebo trvale).

new small aquarium (18 tanks) - breeding especially of the most endangered seahorses in the world - Knysna (Cape) seahorses (Hippocampus capensis), but also other sea fishes, crabs etc. The aquarium is temporary only, planned is much larger, dazzling aquarium. (In last years, no current information is on the internet - it is possible that the aquarium is closed - permanently or temporarily).

akvárium má (se speciálním povolením) i malou expozici mořských koníků (asi 5 párů) v restauraci 34 South (www.34-south.biz/...)
the aquarium has (with a special licence) also small exposition of seahorses (about 5 pairs) in 34 South restaurant (www.34-south.biz/...)

N/A

2003 (Jim Morel)

N/A

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.04. 2010 Poslední úprava 25.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.