!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Knysna

 


NSRI Aquarium
NSRI Knysna Aquarium (NSRI = National Sea Rescue Institute)
34°04'34"S, 23°03'39"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0033A
     
 
23a George Rex Drive
Eastern Head, Knysna, 6571
SOUTH AFRICA

Postal address of NSRI Head office in Cape Town:
PO Box 154
Green Point, 8051
Cape Town
SOUTH AFRICA
 
+27 443840211
 
+27 443840876
 
statcom☼nsriknysna.co.za
nsri12☼pixie.co.za
 
www.nsri.org.za/...
 
malé akvárium - mořské i sladkovodní ryby a želvy - murény, klauni, vrubozubci, terčovci, vzácní a ohrožení kapští koníčci (Hippocampus capensis)

small aquarium - salt and freshwater fishes and turtles - moray eels, clown fishes, oscars, discuses, rare and endangered Knysna (Cape) seahorses (Hippocampus capensis)

N/A

N/A

1969 (NSRI - Station 12 - Knysna)

NSRI (National Sea Rescue Institute)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.04. 2010 Poslední úprava 25.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.