!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Kommetjie

 


Imhoff Snake Park
Imhoff Snake Park and Reptile Rehabilitation Centre
34°04'34"S, 23°03'39"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0006A
     
 
M65, Kommetjie Road
Kommetjie
Cape Town
SOUTH AFRICA
 
+27 836433103
+27 832445194

Imhoff Farm:
+27 217834545
 
Imhoff Farm:
+ 27 217904839
 
bodingtontracey7☼gmail.com

Imhoff Farm:
info☼imhofffarm.co.za
 
www.imhofffarm.co.za/...  
 
malý hadí park v historické farmě - asi 40 druhů ještěrek a hadů z celého světa, aligátoři, krokodýli, papoušci žako

small snake park in the historical farm - about 40 species of lizards and snakes from all the world, alligators, crocodiles, grey parrot

show s plazy, různé aktivity farmy - obchod se suvenýry, uměním a řemesly, jízda na koních a velbloudech, Higelty Pigelty farma, paintball, degustace vín
reptile show, various activities of the farm - curio, art and craft shop, horse and camel riding, Higelty Pigelty Farmyard, paintball, wine tasting

restaurace, kavárna (v Imhoff Farmě)
restaurant, coffee shop (in Imhoff Farm)

N/A

N/A

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.04. 2010 Poslední úprava 22.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.