!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Lambert's Bay

Lambertsbaai


Visitor's Centre of Bird Island Nature Reserve
Besoekersentrum van Voëleiland-Natuurreservaat
35°05'25"S, 18°18'12"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AF-ZA-WC-0019B
     
 
Bird Island
Lambert's Bay
SOUTH AFRICA

Postal address of CapeNature:
162 Matzikama St., Van Rhynsdorp
SOUTH AFRICA
 
+27 716575651
+27 823365936
 
N/A
 
CapeNature:
info☼capenature.co.za
 
www.capenature.org.za/...  
 
akvárium a bazén tučňáků v novém návštěvnickém centru Přírodní rezervace

aquarium and penguin pool in the new  Nature Reserve visitor's centre

dotykový bazén, Bird Island je jednou z pouhých šesti hnízdních kolonií terejů jihoafrických na světě. Pozorování terejů, kormoránů, velryb a pod., Guano muzeum, obchod se suvenýry, posluchárna
touch pool, Bird Island is one of the only six world's breeding colonies of Cape gannets. Watching of gannets, cormorants, whales etc., Guano museum, souvenir shop, auditorium

kavárna
coffee shop

1962 (Bird Island Nature Reserve)

CapeNature

3 ha (Nature Reserve)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.04. 2010 Poslední úprava 23.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.