!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Milnerton

 


Ratanga Junction
 
33°53'45"S, 18°30'25"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AF-ZA-WC-0013A
     
 
Century City, Exit 10
Milnerton
Cape Town
SOUTH AFRICA
 
+27 824164811
+27 215508504
+27 861200300
 
+ 27 215508556
 
info☼ratanga.co.za
 
www.ratanga.co.za
 
zábavní tématický park, jehož součástí je i hadí a ptačí park (pelikáni, papoušci, dravci, sovy, ještěrky, okolo 200 hadů...), dětská zoo (ovce, kozy, králíci, kachny, slepice...), výběhy alpak a krokodýlů a sezónní ptačí show (Martin Odd’s Birds of Africa)

amusement theme park, which part is also snake and bird park (pelicans, parrots, raptors, owls, lizards, around 200 snakes...), petting zoo /sheep, goats, pigs, rabbits, ducks, chickens...), enclosures of alpacas and crocodiles and seasonal bird show (Martin Odd’s Birds of Africa)

spousty dalších aktivit zábavního parku, obchod se suvenýry
many other activities of the theme park, souvenir shop

restaurace, fast foody
restaurants, fast foods

15. prosince 1998
15th December 1998

soukromé (?)
private (?)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2015
2006
         
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.04. 2010 Poslední úprava 22.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.