!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Mossel Bay

Mosselbaai   Mosselbayi


Dias Museum
Bartolomeu Dias Museum Complex
předešlé názvy  •  former names
1960 - 1984
Mossel Bay Museum

1984 - 1989
The Post Office Tree Provincial Museum
34°10'49"S, 22°08'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AF-ZA-WC-0036B
     
 
B1 Market Street
Mossel Bay, 6500
SOUTH AFRICA

Postal address:
Private Bag X1
Mossel Bay, 6500
SOUTH AFRICA
 
+27 446911067
 
+27 446911915
 
info☼diasmuseum.co.za
 
www.diasmuseum.co.za +  
 
součástí Diasova muzeového komplexu je mimo jiné i muzeum mušlí s akváriem a dotykovým bazénem a  v zahradě muzea jsou čtyři želvy mohutné a kachny

part of the Dias museum complex is among others also Shell museum with aquarium and touch pool and in the garden there are four mountain tortoises and ducks

obchod se suvenýry, Diasovo muzeum (muzeum mušlí, 500 let starý poštovní strom, replika Diasovy karavely v "životní velikosti" , etno-botanická zahrada...)
curio shop, Dias Museum (shell museum, 500 years old Post office tree, replica of Dias caravele in life size, Ethno-botanical Garden ...)

N/A

23. srpna 1960 - založení Mossel Bay Musea (zřízeno dozorčí radou - Board of Trustees); 1963 - otevření veřejnosti; 1. června 1984 - založení The Post Office Tree Provincial Museum (= přejmenování původního muzea); 3. února 1989 - oficiální otevření Dias Muzea (= druhé přejmenování muzea)

23rd August 1960 - foundation of Mossel Bay Museum (established by Board of Trustees); 1963 - opening to the public;  1st June 1984 - foundation of The Post Office Tree Provincial Museum (= renaming of original museum); 3rd February 1989 - official opening of Dias Museum (=second renaming of the museum)

N/A

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2012
           
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Image 1 of 17
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Image 2 of 17
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Image 3 of 17
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Image 4 of 17
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Image 5 of 17
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Image 6 of 17
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Image 7 of 17
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Image 8 of 17
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Image 9 of 17
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Image 10 of 17
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Image 11 of 17
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Image 12 of 17
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Image 13 of 17
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Image 14 of 17
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Image 15 of 17
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Image 16 of 17
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Image 17 of 17
Hannes Steyn, 19.12. 2009
Hannes Steyn, 19.12. 2009

  Stránka vytvořena 25.04. 2010 Poslední úprava 19.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.