!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Mossel Bay

Mosselbaai   Mosselbayi


Shark Lab Aquarium
Shark Lab Aquarium and Research Facility
34°11'08"S, 22°09'34"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0018A
     
 
92 Montagu Street
Mossel Bay, 6500
Western Cape
SOUTH AFRICA
 
+27 446905799
 
N/A
 
Oceans Research:
info☼oceans-research.com
 
www.oceans-research.com/...  
 
malé akvárium - menší druhy žraloků (hladkoun leopardí, máčka africká, máčka Edwarsova) a několik ryb

small aquarium - smaller species of sharks (leopard shark, pyjama shark, puffadder shyshark) and several fishes

obchod se suvenýry
curio shop

N/A

N/A

vedeno Ocean Education (divize organizace Oceans Research)
managed by Ocean Educatin (the division of Oceans Research organisation)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.04. 2010 Poslední úprava 25.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.