!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Muldersvlei

některé zdroje uvádí • some sources mention: Stellenbosch, Paarl or Kraaifontein


Giraffe House Wildlife Awareness Centre
Giraffe House
33°49'44"S, 18°47'56"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0016A
     
 
c/o R304 and R101
Muldersvlei
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O.Box 4961
Tygervalley, 7535
SOUTH AFRICA
 
+27 218844506
 
+27 218844507
 
giraffehouse☼gmail.com
 
www.giraffehouse.co.za
 
zvířecí centrum s převážně africkou faunou - žirafy, zebry, buvoli, antilopy (pakoně, buvolci, chocholatky, přímorožci, impaly, antilopy losí, černouché, skákavé...), prasata bradavičnatá, velbloudi, surikaty, karakali, servali, šakali, psi ušatí, lišky chama, kočkodani, pštrosi, jeřábi, čápi, papoušci, vodní ptáci, krokodýli, želvy, hadi...

animal centre with mainly African fauna - giraffes, zebras, buffalos, antelopes (wildebeests, bonteboks, duikers, gemsboks, impalas, elands, grysboks, springboks...), warthogs, camels, meerkats, caracals, servals, jackals, bat-eared foxes, cape foxes, vervet monkeys, ostriches, cranes, storks, parrots, waterfowls, crocodiles, tortoises, snakes...

setkání se zvířaty, dětské hřiště, cyklistická trať
animal encounters, children's playground, bicycle track

kiosek s občerstvením
refreshment kiosk

duben 2007 (Brian Foster)
April 2007 (by Brian Foster)

soukromé (Brian Foster)
private (Brian Foster)

15 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.04. 2010 Poslední úprava 23.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.