!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Oudtshoorn

 


Safari Ostrich Farm
předešlé názvy  •  former names
?? - ??
Safari Ostrich Show Farm 
33°37'50"S, 22°09'46"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0051B
     
 
R328
Oudtshoorn, 6620
SOUTH AFRICA
 
+27 442727312
 
+27 442725896
 
info☼safariostrich.co.za
safariostrich☼mweb.co.za
 
www.safariostrich.co.za/
 
komerční a turistická pštrosí farma, jakých je v JAR mnoho, tato je však i chovným zařízením, kde jsou všechny 3 poddruhy pštrosů dvouprstých a také bílí pštrosi a emu. Kromě farmové části je zde i chovný camp a návštěvníci jezdí mezi pštrosy v safari traktorech.

commercial and tourist ostrich farm, what are lot in South Africa, but this is also a breeding facility, where are all three subspecies of African ostriches and also white ostriches and emus. In addition farm part, there is also a breeding camp and visitors ride between ostriches in safari tractors.

obchody se suvenýry a pštrosími výrobky
souvenir and ostrich products shops

pštrosí restaurace a kavárna
ostrich restaurant and café

1956 (Derek Fisch, Harry Lipschitz)

soukromé (Safari Ostrich Show Farm cc)
private (Safari Ostrich Show Farm cc)

~1.800 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A 4 / ? N/A
 
N/A            
 

 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.02. 2017 Poslední úprava 25.02. 2017  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.