!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Simondium

většina zdrojů uvádí • most sources mention: Stellenbosch or Paarl


Le Bonheur Crocodile Farm
 
33°49'06"S, 18°56'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0046B
     
 
Babylonstoren Road, R45
Simondium
SOUTH AFRICA
 
+27 218631142
 
+27 218631142
 
info☼lebonheurcrocfarm.co.za
 
www.lebonheurcrocfarm.co.za
 
původně komerční krokodýlí farma, dnes více méně turistický krokodýlí park. Největší atrakcí je Snowy - krokodýl albín a potápění v kleci mezi krokodýly. Okolo 1000 krokodýlů

originally commercial crocodile farm, today more or less tourist crocodile park. The greatest attraction is Snowy - albino crocodile and crocodile cage diving. Around 1000 crocodiles.

potápění v kleci mezi krokodýly, interakce s malými krokodýly, průvodcované prohlídky, dětské hřiště, rybaření, obchod se suvenýry a koženými výrobky
crocodile cage diving, interaction with small crocodiles, guided tours, children's playground, fishing, souvenir and leather shop

kavárna
café

N/A

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.01. 2016 Poslední úprava 21.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.