!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Somerset West

Somerset-Wes


Cheetah Outreach Paardevlei
 
34°05'28"S, 18°48'49"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0040B
     
 
Baden Powel Drive
Spier Wine Estate
Stellenbosch
SOUTH AFRICA
 
+27 218516850
 
N/A
 
cheetah☼intekom.co.za
 
www.cheetah.co.za
 
ochranné, vzdělávací a chovné centrum gepardů a chov anatolských pasteveckých psů, kteří jsou umísťováni na Jihoafrické farmy k ochraně hospodářských zvířat, aby se redukovaly konflikty mezi farmáři a predátory. Dále jsou zde servali, karakali, šakali, psi ušatí a surikaty.
Zařízení vzniklo v roce 1997 ve Spieru (ciz. Cheetah Outreach Spier), do Somerset West bylo přestěhováno v roce 2012.

conservation, education and breeding centre of cheetahs and breeding of Anatolian shepherd dogs, which are placed to South African farms to guard livestock in an effort to reduce conflicts between farmers and predators. Furthermore, there are servals, caracals, jackals, bat-eared foxes and meerkats.
The facility was created in 1997 in Spier (see Cheetah Outreach Spier), relocated to Somerset West, it was in 2012.

N/A

N/A

červen 2012 - přestěhováno ze Spieru (původní zařízení tam bylo založeno v roce 1997 Annie Beckhellingovou)
June 2012 - relocated from Spier (original facility was established there in 1997 by Annie Beckhelling)

soukromé (?)
private (?)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 20.01. 2016 Poslední úprava 20.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.