!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Somerset West

Somerset-Wes


Monkey Town
 
34°07'14"S, 18°52'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0010A
     
 
Mondeor Road
Somerset West, 7129
Cape Town
SOUTH AFRICA

Postal address:
P O Box 152
Somerset West, 7129
Cape Town
SOUTH AFRICA
 
+27 218581060
 
+27 218581082
 
pro☼monkeys.co.za
 
www.monkeys.co.za
 
téměř 30 druhů staro i novosvětských primátů (okolo 280 kusů) - makaci lví, šimpanzi, paviáni, kočkodani, chápani, kotuli, kosmani, giboni, dále ary, vodní ptáci, koi kapři, malé antilopy... Primáti jsou na volno a návštěvníci je mohou pozorovat z uzavřeného ochozu klikatícího se parkem. Kromě primátů okolo 400 dalších zvířat (karakali, fenci, surikaty, alpaky, kozy, ježci, emu, jeřábi, papoušci, pávi, perličky, krůty, vodní ptáci). Na území parku se nachází také samostatná zahrada plazů - Reptile Garden.

nearly 30 species of Old and also New World primates (around 280 specimens) - lion-tailed macaques, chimpanzees, baboons, vervets, spider and squirrel monkeys, marmosets, gibbons, furthermore macaws, waterfowls, koi carps, small antelopes. Primates roam free and visitors can watch them from enclosed walkway snaking through the park. In addition to primates around 400 other animals (caracal, fennec foxes, meerkats, alpacas, goats, hedgehogs, emus, cranes, parrots, peacocks, guinea fowl, turkeys, waterfowl...). Within the park there is also a separate Reptile Garden.

interakce s krotkými primáty, dětský zábavní prostor, obchod se suvenýry, ubytování
interactions with tame primates, children's fun area, souvenir shop, accommodation

restaurace
restaurant

1. prosince 2000 (Roseline Grobler)
1st December 2000 (by Roseline Grobler)

soukromé (?)
private (?)

N/A

 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

 všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.04. 2010 Poslední úprava 20.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.