!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Somerset West

Somerset-Wes


Reptile Garden Somerset West
 
34°07'14"S, 18°52'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0050A
     
 
Monkey Town
Mondeor Road
Somerset West, 7129
Cape Town
SOUTH AFRICA
 
+27 847763537
 
N/A
 
bjorn☼reptilepets.co.za
 
www.reptilepets.co.za/...
www.monkeys.co.za/...
 
Reptile Garden ležící uvnitř Monkey Townu je jedním ze dvou stejnojmenných plazích parků provozovaných společností Reptilia Traders. Okolo 35 druhů plazů, především hadů.

Reptile Garden located within Monkey Town is one of two same-name reptile parks operated by Reptilia Traders. About 35 species of reptiles, especially snakes.

opičí park - Monkey Town
monkey park - Monkey Town

restaurace
restaurant

červen 2015
June 2015

soukromé (Reptilia Traders cc - vlastní také Reptile Garden Bellville a zakladatel společnosti Bjorn Unger vlastnil bývalý Kleinplasie Snake Park)
private (Reptilia Traders cc - owns also Reptile Garden Bellville and the founder Bjorn Unger owned former Kleinplasie Snake Park)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.01. 2016 Poslední úprava 21.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.