!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Stanford

 


Panthera Africa Big Cat Sanctuary
  Panthera Africa
34°27'32"S, 19°31'54"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0047A
     
 
Stanford
SOUTH AFRICA
 
+27 769743088
+27 848662665
 
N/A
 
info☼pantheraafrica.com
 
www.pantheraafrica.co.za
 
park velkých koček - lvi, tygři, levharti, ale i karakali a šakali

park of big cats - lions, tigers, leopards, but also caracals and jackals

vzdělávací programy
education programms

N/A

~ 2014 (Lizaene Cornwall & Cathrine S. Nyquist)

nezisková organizace
non-profit organisation

40 ha

N/A
 
N/A

0 0 0 5 / 16
(2016)
0 0 5 / 16
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.01. 2016 Poslední úprava 21.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.