!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
The Crags

většina zdrojů uvádí • most sources mention: Plettenberg Bay


Birds of Eden
 
33°57'39"S, 23°28'59"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0027A
     
 
The Crags
Plettenberg Bay
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O. Box 1190
Plettenberg Bay, 6600
SOUTH AFRICA
 
+27 445348906
+27 829795683
 
+27 867608605
 
info☼birdsofeden.co.za
 
www.birdsofeden.co.za
 
jediná obří (největší na světě) průchozí voliéra pro volně létající ptáky - 2,3 ha , výška sloupů od 2 do 34 m (nad údolím až 50m výška)!!! Kopuli tvoří 3,2 ha pletiva o váze 80 t!!! Uvnitř voliéry je visutý most, vodopád, říčka, přehrady, ostrov, 2 restaurace, 1,2 km chodníků... Okolo 3000 ptáků (cca 220 druhů) - papoušci (asi 60 druhů), zoborožci, tukani, turaka, špačci, drozdi, jeřábi, plameňáci, ibisi, vodní ptáci..., ale i tamaríni, veverky a kaloni.

only the single giant (the biggest in the world) walk-through free flight bird aviary - 2.3 ha, height of masts from 2 - 34 m (the height is up to 50 m above the valley)! The dome is formed by 3.2 ha of bird mesh weighing 80 t! Inside the aviary is a suspension bridge, waterfall, river, dams, island, 2 restaurants, 1.2 km of pavements... Around 3000 birds (cca 220 species) - parrots (about 60 species), hornbills, toucans, turacos, starlings, thrushes, cranes, flamingos, ibises, waterfowl ...,but also tamarins, squirrels and fruit bats.

obchod se suvenýry, Monkeyland a množství dalších atrakcí v okolí v The Crags
souvenir shop, Monkeyland and number of other attractions in surrounding in The Crags

restaurace
restaurant

15. prosince 2005
15th December 2005

nezisková organizace SAASA (South African Animal Sanctuary Alliance, dříve se jmenovala TMHF - Touch a Monkeys Heart Foundation)
non-profit organisation SAASA (South African Animal Sanctuary Alliance, formerly named TMHF - Touch a Monkeys Heart Foundation)

2,3 ha

 
1) About Birds of Eden
2) A propos de Birds of Eden   ; Su Birds of Eden  ;  Over Birds of Eden  ;  Sobre Birds of Eden  ;  Om Birds of Eden
3) Monkeyland & Birds of Eden  ;  Monkeyland & Birds of Eden  ;  Monkeyland & Birds of Eden  ;  「モンキーランド」と「バード・オブ・エデン」   ; 멍키랜드 와 새들의 낙원   ; 猿猴王国 与 鸟类乐园 

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~2010
           
 

 všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.04. 2010 Poslední úprava 24.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.