!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
The Crags

většina zdrojů uvádí • most sources mention: Plettenberg Bay


Monkeyland
 
33°57'54"S, 23°28'59"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0026A
     
 
The Crags
Plettenberg Bay
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O. Box 1190
Plettenberg Bay, 6600
SOUTH AFRICA
 
+27 445348906
+27 829795683
 
+27 867608605
 
info☼monkeyland.co.za
 
www.monkeyland.co.za
 
domov asi 300 - 400 primátů, kteří jsou na volno. Lemuři, giboni, malpy, vřešťani, kosmani, tamaríni, mirikini, hulmani tmaví, chápani, kotuli, kočkodani, komby...

house of about 300 - 400 primates, which roaming free. Lemurs, gibbons, capuchins, howlers, marmosets, tamarins, douroucoulis, spectacled langurs, spider monkeys, squirrel monkeys, vervets, bushbabies...

obchod se suvenýry, Birds of Eden a množství dalších atrakcí v okolí v The Crags
souvenir shop, Birds of Eden and number of other attractions in surrounding in The Crags

restaurace
restaurant

6. dubna 1998
6th April 1998

nezisková organizace SAASA (South African Animal Sanctuary Alliance, dříve se jmenovala TMHF - Touch a Monkeys Heart Foundation)
non-profit organisation SAASA (South African Animal Sanctuary Alliance, formerly named TMHF - Touch a Monkeys Heart Foundation)

12 ha

 
1) About Monkeyland
2) O Monkeylandu  ; Über Monkeyland   ;  Monkeyland pähkinänkuoressa  ;   A propos de Monkeyland   ; Su Monkeyland  ;  Over Monkeyland  ;  Sobre Monkeyland  ;  Acerca de Monkeyland  ;  Om Monkeyland
3) Monkeyland & Birds of Eden  ;  Monkeyland & Birds of Eden  ;  「モンキーランド」と「バード・オブ・エデン」   ; 멍키랜드 와 새들의 낙원   ; 猿猴王国 与 鸟类乐园 

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

 všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Andrew Miller, 29.12. 2007
Image 1 of 11
Andrew Miller, 29.12. 2007
Andrew Miller, 29.12. 2007
Andrew Miller, 29.12. 2007
Image 2 of 11
Andrew Miller, 29.12. 2007
Andrew Miller, 29.12. 2007
Andrew Miller, 29.12. 2007
Image 3 of 11
Andrew Miller, 29.12. 2007
Andrew Miller, 29.12. 2007
Andrew Miller, 29.12. 2007
Image 4 of 11
Andrew Miller, 29.12. 2007
Andrew Miller, 29.12. 2007
Andrew Miller, 29.12. 2007
Image 5 of 11
Andrew Miller, 29.12. 2007
Andrew Miller, 29.12. 2007
Andrew Miller, 29.12. 2007
Image 6 of 11
Andrew Miller, 29.12. 2007
Andrew Miller, 29.12. 2007
Andrew Miller, 29.12. 2007
Image 7 of 11
Andrew Miller, 29.12. 2007
Andrew Miller, 29.12. 2007
Andrew Miller, 29.12. 2007
Image 8 of 11
Andrew Miller, 29.12. 2007
Andrew Miller, 29.12. 2007
Andrew Miller, 29.12. 2007
Image 9 of 11
Andrew Miller, 29.12. 2007
Andrew Miller, 29.12. 2007
Andrew Miller, 29.12. 2007
Image 10 of 11
Andrew Miller, 29.12. 2007
Andrew Miller, 29.12. 2007
Andrew Miller, 29.12. 2007
Image 11 of 11
Andrew Miller, 29.12. 2007
Andrew Miller, 29.12. 2007

  Stránka vytvořena 24.04. 2010 Poslední úprava 08.05. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.