!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
The Crags

většina zdrojů uvádí • most sources mention: Plettenberg Bay


Tenikwa Wildlife Awareness Centre
Tenikwa • Tenikwa Wildcat and Wildlife Tourist Activity Park and Game Reserve
33°57'54"S, 23°29'26"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0028A
     
 
Forest Hall Rd
Kurland Turnoff
The Crags
SOUTH AFRICA

Postal address:
PO Box 2082
The Crags, 6602
Plettenberg Bay
SOUTH AFRICA
 
+27 445348170
+27 824861515
 
+27 445348170
 
info☼tenikwa.co.za
 
www.tenikwa.co.za
 
chovné a rehabilitační centrum pro kočkovité šelmy, které jsou chovány v polopřírodním prostředí - gepardi, levharti, kočky plavé a černonohé, servali, karakali, ale i surikaty, tučňáci, jeřábi rajští, marabu...

breeding and rehabilitation centre of wild cats, which are kept in semi-natural environment - cheetahs, leopards, African wild cats, black-footed cats, servals, caracals, but also meerkats, penguins, blue cranes, marabous...

procházky s gepardy a jiné programy, obchod se suvenýry, množství dalších atrakcí v okolí v The Crags
walking with cheetahs and other programs, souvenir shop, number of other attractions in surrounding in The Crags

zahradní restaurace
tea garden

2002 - založení (Len a Mandy Freeman); ; 22. srpen 2007 - otevření veřejnosti
2002 - foundation (Len and Mandy Freeman); 22nd August 2007 - opening to the public

nezisková organizace
non-profit organisation

8 ha

 
1) About Tenikwa

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.04. 2010 Poslední úprava 25.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.