!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
The Heath

většina zdrojů uvádí • most sources mention: Plettenberg Bay or Knysna


Blue Hills Bird Farm
Blue Hills Bird Park & Petshop
34°02'26"S, 23°17'43"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0031A
     
 
N2, The Heath
Plettenberg Bay
SOUTH AFRICA

Postal address:
PO Box 2339
Knysna, 6570
SOUTH AFRICA
 
+27 445330351
+27 824953584
 
+27 824954647
 
cabala☼mweb.co.za
 
www.bluehills.biz
www.bluehillsfarm.co.za
 
ptačí zoo patřící zverimexu - okolo 80 druhů exotických ptáků - papoušci (ary, kakadu, aratingy, eklektusi, žaka, lori, alexandři, rosely...), tukani, emu, pštrosi, plameňáci, vodní ptáci, bažanti, pávi..., dětská dotyková farma (emu, alpaky, poníci, osli, kozy, prasata, klokani, králíci...)

bird zoo of pet shop - around 80 species of exotic birds - parrots (macaws, cockatoos, conures, eclectuses, African grey parrots, lorikeets, alexandrine parakeets, rosellas...), toucans, emus, ostriches, flamingos, waterfowls, pheasants, peacocks..., children's touch farm (emus, alpacas, ponies, donkeys, goats, pigs, wallabies, rabbits...)

zverimex, dětské hřiště
pet shop, children's playground

restaurace
restaurant

N/A

soukromé (Piet le Roux)
private (Piet le Roux)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.04. 2010 Poslední úprava 21.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.