!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Vredenheim

většina zdrojů uvádí • most sources mention: Stellenbosch or Cape Town


Big Cats Park
 
33°57'46"S, 18°48'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0044A
     
 
R310, Vlottenburg road
Vredenheim
Stellenbosch
SOUTH AFRICA
 
+27 218813878
 
+27 218813296
 
wine☼vredenheim.co.za
 
www.vredenheim.co.za/...
 
park velkých koček vinařství Vredenheim byl založen v říjnu 2011, ale již předtím zde byl v nájmu jiný lví park - ten se pak přestěhoval k Johannesburgu (viz. Cape Town Lion Park)
Lvi (i bílí), tygři, levharti, gepardi, karakali. Kromě koček i několik dalších zvířat (antilopy skákavé, losí, buvolci, přímorožci, pakoni, zebry, daňci, dikobrazi, pštrosi...)

big cats park of Vredenheim winery was founded in October 2011, but already before that there was another lion park in leased land - that later moved to Johannesburg (see Cape Town Lion Park).
Lions (also white), tigers, leopards, cheetah, caracals. In addition to cats also some other animals (springbok, elands, bonteboks, oryxes, wildebeests, zebras, fallow deer, porcupines, ostriches...)

panský dům, vinařství
manor house, winery

restaurace
restaurant

říjen 2011
October 2011

Vredenheim Wildlife and Winery Stellenboch (Bezuidenhout family)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.01. 2016 Poslední úprava 21.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.