!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Wellington

většina zdrojů uvádí • most sources mention: Paarl


Die Vonds Snake Centre
 Die Vonds Garden and Snake Centre • Die Vonds Snake Park • Die Vonds Reptile Centre
Die Vonds Slang Sentrum
33°40'33"S, 18°57'50"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0021A
     
 
Off Malmesbury Road
Drommedaris
Wellington
SOUTH AFRICA

Postal address:
PO Box 3565
Paarl, 7620
SOUTH AFRICA
 
+27 848281811
+27 218698309
 
N/A
 
jordaanj☼hotmail.com
slang_vroutjie☼live.com
 
N/A
 
okolo 50 druhů (250 kusů) hadů, ale i další zvířata - ještěrky, želvy, papoušci, pávi a jiní ptáci

around 50 species (250 specimens) of snakes, but also other animals - lizards, tortoises, parrots, peacocks,  and other birds

N/A

N/A

září 2005
September 2005

soukromé (Danie Malherbe)
private (Danie Malherbe)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.04. 2010 Poslední úprava 23.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.