!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


Západní kapsko • Western Cape
Wes-Kaap • iTjhingalanga-Kapa • Kapa Bodikela • Kapa Bophirimela • Kapa-Vupeladyambu• Kapa Bophirima • Kapa Vhukovhela • Ntshona-Koloni • iKipi laseNtshonalanga

 
Yzerfontein

 


West Coast Farm Stall
Veskus Padstal
33°20'05"S, 18°14'18"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-WC-0048A
     
 
C/o R27 and R315
Yzerfontein
SOUTH AFRICA
 
+27 716589167
 
N/A
 
weskuspadstal☼megaserve.net
 
www.westcoastfarmstall.co.za
 
farma s výběhy hnědých i bílých lvů, bílých tygrů a černých levhartů a také velká voliéra pro několik druhů velkých papoušků (ary, kakadu, žaka...) a malé voliéry pro malé papoušky, holubi, hrdličky...

farm with enclosures of brown and also white lions, white tigers and black leopards and also large aviary for large parrots (macaws, cockatoos, African grey parrots) and small aviaries for small parakeets, pigeons and doves...

sbírka dřevěných a mramorových řezeb
collection of wood and marble carvings

restaurace
restaurant

1998 - Farm Stall (předchozími majiteli); ~2009 - voliéry - po odkoupení současnými majiteli
1998 - Farm Stall (by previous owners); ~2009 - aviaries - after purchasing by the current owners

soukromé (rodina Joubert)
private (Joubert family)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

N/A
 

  Stránka vytvořena 21.01. 2016 Poslední úprava 21.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.