!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Durban

iTheku  eThekwini  Thekong  liTheku

původně • originally: Port Natal


† Fitzsimons Snake Park
Durban Snake Park
29°50'36"S, 31°02'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
AF-ZA-ZN-0003A†
     
 
240 Lower Marine Parade
Durban, 4056
SOUTH AFRICA
 
 
- - -  
 
velmi populární, jeden z největších a druhý nejstarší hadí park jižní Afriky - okolo 120 druhů hadů především z jižní Afriky, ještěrky, želvy, krokodýli, žáby - celkem více než 200 druhů zvířat. Hadí park byl zrušen v květnu 2008, když bylo rozhodnuto o demolici objektu. Město uvědomilo hadí park o demolici jen pár dní předem a tak nezbyl čas na hledání nových prostor a přestěhování.

very popular, one of largest and second oldest snake park of southern Africa - around 120 snake species mostly of Southern Africa, lizards, tortoises, crocodiles, frogs - more than 200 species of animals in total. Snake park was closed in May 2008, when it was decided to demolish the building. The municipality notified the snake park about the demolishing only few days in advance and so no time was left for searching new premises and relocation.

1938 (Desmond Charles Fitzsimons)
 
květen 2008
May 2008

soukromé (poslední vlastník - Belinda Quirk, předtím Belinda a Craig Smith - tj. stejná majitelky s předchozím manželem)
private (last owner - Belinda Quirk, before that Belinda and Craig Smith - i.e. same owner with previous husband)

N/A

 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.04. 2010 Poslední úprava 28.12. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.