!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Assagay

Assegay

mnoho zdrojů uvádí  • many sources mention: Durban


Amazona Endangered Parrot Breeding Facility
Amazona Parrot Farm
29°47'06"S, 30°44'49"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0030C
     
 
8 Cliffdale Rd
Assagay, 3624
SOUTH AFRICA

Postal address:
William Horsfield
P.O. Box 1880
Hillcrest, 3650
SOUTH AFRICA
 
+27 317681264
+27 828923000
 
+ 27 317681232
 
amazona☼iafrica.com
 
www.amazona.co.za  
 
soukromé chovné zařízené papoušků (kakadu, ary, amazoňani, amazónci, mady, eklektusi, aratingy, afričtí papoušci Poicephalus, nestoři kea, trichy...) a několika dalších ptáků (jeřábi, tukani, majny, vodní ptáci...) a malých druhů antilop (chocholatky a suni). Chovný program papoušků kapských (údajně je zde největší skupiny v zajetí na světě) a jeřábů.

private breeding facility of parrots (cockatoos, macaws, Amazons, Pionus, Pionites, Tanygnathus, eclectuses, sun conures, Poicephalus, keas, Pesquet's parrots...) and several other birds (cranes, toucans, mynahs, waterfowl...) and small species of antelopes (duikers and suni). Breeding program of Cape Parrots (reportedly there is the largest groupin captivity in the world) and cranes.

chovné komerční zařízení není přístupné veřejnosti
breeding commercial facility is not public accessible

X

1992 (by William Horsfield)

soukromé (William Horsfield - Amazona Birds Cc)
private (William Horsfield - Amazona Birds Cc)

3 ha

 
N/A

0 0 0 ~36 / ?
(2006)
0 ~34 / ? ~2 / ?
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.01. 2016 Poslední úprava 02.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.