!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Assagay

Assegay

mnoho zdrojů uvádí  • many sources mention: Durban


Willow Creek Animal Farm
předešlé názvy  •  former names
-> 1st October 2015
Duck'n Deck Animal Farm (& Tea Garden)
29°47'06"S, 30°44'49"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0017B
     
 
3 Willow Way
Assagay
KwaZulu-Natal
SOUTH AFRICA
 
+27 317681029
+27 824783561
 
+ 27 317681029
 
info☼willowcreekfarm.co.za
 
www.willowcreekfarm.co.za
 
původně Duck'n Deck Animal Farm - v říjnu 2015 prodána a přejmenována. Především domácí (ale nejenom) zvířata - několik ras ovcí, koz (včetně kašmírských), prasat, krav, koní a poníků, holubů, drůbeže, ale i kosmani, lamy alpaky, kachny a husy (včetně divokých druhů), bažanti, emu, korely, perličky, černé labutě, pávíci, hrdličky senegalské atd. Nově dětská kontaktní zoo, místnost hlodavců, dravci a plazi.

originally Duck'n Deck Animal Farm - in October 2015 was sold and renamed. Especially domestic (but not only) animals - several breeds of sheep, goats (include Cashmire), pigs, cows, horses and ponies, fowls, but also marmosets, lama alpaca, ducks and geese (also wild species), pheasants, emus, cockatiels, guinea fowls, black swans, fantails, laughing doves etc. Newly also children's petting zoo, rodents room, raptors and reptiles.

jízda na ponících a koních, jízda v oslím povozu, show s dravci a plazi
ponies and horse rides, donkey cart rides, raptor and reptile show

kavárna
café

leden 2002 (John a Shirley Ronald a Geoff a Cheryl Evennett); od 1. října 2015 - nový majitel; 7. listopadu 2015 - znovuotevření pod novým jménem (po prodeji farmy)
January 2002 (John a Shirley Ronald a Geoff a Cheryl Evennett); since 1st October 2015 - new owner; 7th November 2015 - reopening under new name (after sale of the farm)

soukromé
private

N/A

 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A 38 / ?
(2010)
19 / ?
(2010)
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 09.04. 2010 Poslední úprava 27.12. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.