!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Botha's Hill

 některé zdroje uvádí • some sources mention: Assagay (Assegay)


PheZulu Safari Park
Assagay Safari Park
28°38'12"S, 32°03'43"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AF-ZA-ZN-0021A
     
 
Old Main Road
Botha's Hill
KwaZulu-Natal
SOUTH AFRICA
 
+27 317771000
+27 317771464
+27 317771205
 
+27 317771405
+27 317771409
 
info☼phezulusafaripark.co.za
tristan☼phezulusafaripark.co.za
 
www.phezulusafaripark.co.za
 
kombinace kulturní tradiční vesnice Zuluů, Game parku, hadího parku, krokodýlího parku a dětské zvířecí farmy.  Krokodýli, hadi (krajty, hroznýši, anakondy, mamby, kobry, zmije, bojgy, džunglovci, smaragdovky, úžovky, vejcožrouti...), ještěrky (lrguáni, agamy, chameleoni...), želvy, štíři, ježci... + zvířata v game parku

a combination of cultural traditional Zulu village, Game Park, Snake Park, Crocodile Park and children's animal farm.  Crocodiles, snakes (pythons, boas, anacondas, mambas, cobras, adders, boomslangs, vine snakes, bush snakes, house snakes, eggeaters...) lizards (iguanas, agamas, chameleons...), tortoises, scorpions, hedgehogs... + animals in the game park

tradice a kultura Zuluů; divoká zvířata v Game Parku; obchod se suvenýry; dětské hřiště a zvířecí farma;  ubytování
Zulu traditions and culture; wild animals in the Game Park; curio shop; children's playground and animal farm; accommodation

restaurace
restaurant

N/A

N/A

N/A

N/A
 
1) About PheZulu Safari Park

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 1 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 2 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 3 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 4 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 5 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 6 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 7 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 8 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 9 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 10 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 11 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 12 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 13 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 14 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 15 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 16 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 17 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 18 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 19 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 20 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 21 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 22 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 23 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 24 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 25 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 26 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 27 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 28 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 29 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 30 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 31 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 32 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 33 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010
Image 34 of 34
Will Raymond, 29.03. 2010
Will Raymond, 29.03. 2010

  Stránka vytvořena 08.04. 2010 Poslední úprava 04.06. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.