!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Bushlands

některé zdroje uvádí Hluhluwe nebo Mtubatuba • some sources mention Hluhluwe or Mtubatuba


DumaZulu Village
Gooderson DumaZulu Game Lodge & Traditional Village • Gooderson DumaZulu Walk Thru Bird and Reptile Park (within the DumaZulu Village)
28°06'20"S, 32°07'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AF-ZA-ZN-0018A
     
 
Lot H29
Bushlands Road
Hluhluwe
KwaZulu-Natal
SOUTH AFRICA
 
+27 355620144
+27 355622260
+27 313374222
 
+27 313682322
 
dumazulu☼goodersons.co.za
lodges☼goodersons.co.za
dumazulu☼iafrica.com
 
www.goodersonleisure.co.za/...
 
tradiční kulturní vesnice Zuluů mimo jiné i s parkem plazů (nazývám také Hadí a krokodýlí park). V letech 2013 / 2014 byla vybudována obří průchozí voliéra (3000 m2) - největší v provincii s asi 30 druhy ptáků - původní park plazů se tak změnil na DumaZulu Walk Thru Bird and Reptile Park. Emu, zoborožci, papoušci, turaka, ledňáci, mnoho pěvců, perličky, křepelky, vodní ptáci, krokodýli, mnoho druhů hadů (místní i exotické druhy, např. včetně kober), ještěrky (leguáni, agamy apod.), žáby, pavouci...

traditional cultural Zulu village among others also with a reptile park (called also Snake and Crocodile Park). In 2013 / 2014, there was built a giant walk-through aviary (3000 m2) - the largest in the province with about 30 species of birds - so the original reptile park turned into DumaZulu Walk Thru Bird and Reptile Park. Emus, hornbills, parrots, turacos, kookaburras, many songbirds, guinea fowl, quails, waterfowl, crocodiles, many species of snakes (indigenous and exotic species, e.g. including cobras), lizards (iguanas, agamas and so on), frogs, spiders...

kultura, tradiční obydlí apod. Zuluů, ale i dalších národů - Svazijců, Sevrních Sotů, Khosů, Vendů, Tsongů a Matabelů; obchod se suvenýry; ubytování
culture, traditional houses etc. of Zulu, but also of other nations - Swazi, North Sotho, Xhosa, Venda, Tsonga and Ndebele; souvenir shop; accommodation

restaurace, bufet, bar
restaurant, buffet, bar

1994 - DumaZulu Village (Graham Stewart); ?? - park plazů; 27. března 2014 - otevření nového průchozího parku ptáků a plazů (DumaZulu Walk Thru Bird and Reptile Park)
1994 - DumaZulu Village (by Graham Stewart); ?? - reptile park; 27th March 2014 - opening of new walk-through bird and reptile park (DumaZulu Walk thru Bird and Reptile Park)

soukromé - Gooderson Leisure Group (vedeno známým antropologem a specialistou na Zuluy Grahamem Stewartem, zvaným "Bílý Zulu")
private - Gooderson Leisure Group (managed by the renowned anthropologist and Zulu specialist Graham Stewart, called "White Zulu")

N/A (voliéra - 3.000 m2)
N/A (aviary - 3,000 m2)

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Eugenio Vacca, 01.09. 2009
Image 1 of 8
Eugenio Vacca, 01.09. 2009
Eugenio Vacca, 01.09. 2009
Eugenio Vacca, 01.09. 2009
Image 2 of 8
Eugenio Vacca, 01.09. 2009
Eugenio Vacca, 01.09. 2009
Eugenio Vacca, 01.09. 2009
Image 3 of 8
Eugenio Vacca, 01.09. 2009
Eugenio Vacca, 01.09. 2009
Eugenio Vacca, 01.09. 2009
Image 4 of 8
Eugenio Vacca, 01.09. 2009
Eugenio Vacca, 01.09. 2009
Eugenio Vacca, 01.09. 2009
Image 5 of 8
Eugenio Vacca, 01.09. 2009
Eugenio Vacca, 01.09. 2009
Eugenio Vacca, 01.09. 2009
Image 6 of 8
Eugenio Vacca, 01.09. 2009
Eugenio Vacca, 01.09. 2009
Eugenio Vacca, 01.09. 2009
Image 7 of 8
Eugenio Vacca, 01.09. 2009
Eugenio Vacca, 01.09. 2009
Eugenio Vacca, 01.09. 2009
Image 8 of 8
Eugenio Vacca, 01.09. 2009
Eugenio Vacca, 01.09. 2009

  Stránka vytvořena 08.04. 2010 Poslední úprava 28.12. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.