!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Bushlands

některé zdroje uvádí Hluhluwe nebo Mtubatuba • some sources mention Hluhluwe or Mtubatuba


Emdoneni Cat Rehabilitation Centre
Endoneni Lodge, Animal Care and Rehab Centre
28°06'10"S, 32°16'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0027B
     
 
Emdoneni Farm
District road 123
Bushlands, Hluhluwe
KwaZulu-Natal
SOUTH AFRICA
 
+27 355627000
+27 827133686
 
+27 355627001
+27 865030739
 
info☼emdonenilodge.com
office☼emdonenilodge.com
 
www.emdonenilodge.com/...
 
chovné a rehabilitační centrum pro osiřelé a poraněné kočky - gepardi, servali, karakali a kočky plavé. Mnoho z nich bává znovu vypouštěno.

breeding and rehabilitation centre for orphaned and injured cats - cheetahs, servals, caracals and African wild cats. Many of them being rereleased.

divoká zvířata a další atrakce game parku; ubytování; vedle Emdoneni je DumaZulu Village
wild animals and other attractions of the game park; accommodation; next to Emdoneni there is DumaZulu Village

restaurace
restaurant

1994 (Ida Nel) - chovný projekt gepardů (Emdoneni Lodge již 1. října 1993 - Louis & Cecillie Nel)
1994 (by Ida Nel) - cheetah breeding project (Emdoneni Lodge already 1st October 1993 - by Louis & Cecillie Nel)

soukromé (rodina Nel)
private (Nel family)

N/A

N/A
 
N/A

0 0 0 4 / ?
(2015)
0 0 4 / ?
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Nick Dijkstra, 26.07. 2008
Image 1 of 7
Nick Dijkstra, 26.07. 2008
Nick Dijkstra, 26.07. 2008
Nick Dijkstra, 26.07. 2008
Image 2 of 7
Nick Dijkstra, 26.07. 2008
Nick Dijkstra, 26.07. 2008
Nick Dijkstra, 26.07. 2008
Image 3 of 7
Nick Dijkstra, 26.07. 2008
Nick Dijkstra, 26.07. 2008
Nick Dijkstra, 26.07. 2008
Image 4 of 7
Nick Dijkstra, 26.07. 2008
Nick Dijkstra, 26.07. 2008
Nick Dijkstra, 26.07. 2008
Image 5 of 7
Nick Dijkstra, 26.07. 2008
Nick Dijkstra, 26.07. 2008
Nick Dijkstra, 26.07. 2008
Image 6 of 7
Nick Dijkstra, 26.07. 2008
Nick Dijkstra, 26.07. 2008
Nick Dijkstra, 26.07. 2008
Image 7 of 7
Nick Dijkstra, 26.07. 2008
Nick Dijkstra, 26.07. 2008

  Stránka vytvořena 04.07. 2010 Poslední úprava 22.10. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.