!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Cathkin Park

místo je nazýváno také • the palce is called also: Champagne Valley


Dragon Rock Reptile Centre
Dragon Rock Reptile Center and Nature Park
29°02'35"S, 29°25'49"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0035A
     
 
R600, Champagne Valley
Central Drakensberg
KwaZulu-Natal
SOUTH AFRICA
 
+27 829551404
+27 824584384
 
N/A
 
info☼dragonrockreptilecentre.co.za
corniel_van_niekerk☼yahoo.com
 
www.dragonrockreptilecentre.co.za
 
nový park plazů v Champagne Valley - krokodýli, hadi (kobry, mamby, zmije, krajty, anacondy, úžovky...), ještěrky (varani, leguáni, chameleoni, trnorepi, agamy, gekoni, felsumy, scinkové...), želvy, žáby, šneci, pavouci, krabovci, štíři, švábi, strašilky, fenci, činčily, ježci, vrány

new reptile park in the Champagne Valley - crocodiles, snakes (cobras, mambas, vipers, pythons, anacondas, rat snakes...), lizards (monitors, iguanas, chameleons, spiny-tailed lizards, agamas, geckos, phelsumas, skinks...), turtles, frogs, snails, spiders, whip scorpions, scorpions, cockroaches, stick insect, fennec foxes, chinchillas, hedgehogs, crows...

interakce s plazy
reptiles interactions

N/A

asi 2011 nebo 2012
probably 2011 or 2012

soukromé (Corniel Van Niekerk)
private (Corniel Van Niekerk)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.01. 2016 Poslední úprava 03.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.