!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Cathkin Park

místo je nazýváno také • the palce is called also: Champagne Valley


Falcon Ridge Bird of Prey Centre
 
29°02'25"S, 29°25'55"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0034A
     
 
Falcon Ridge
Champagne Valley
Drakensberg
KwaZulu-Natal
SOUTH AFRICA
 
+27 827746398
+27 364681752
 
N/A
 
lesenbarb☼telkomsa.net
 
N/A  
 
centrum dravých ptáků a sov v Champagne Valley - z velké části zachránění rehabilitovaní ptáci (ale nejen) - např. hadilov písař, sup kapský, orel bojovný, orel jasnohlasý, orel indomalajský, orlosup bradatý, raroh jižní...

centre of birds of prey and owls in the Champagne Valley - largely rehabilitated rescued birds (but not only) - eg. secretary bird, Cape vulture, martial eagle, African Fish-Eagle, black eagle, bearded vulture, lanner falcon...

ukázky letů
flight displays

N/A

N/A

soukromé (Greg a Alison Mc Bey)
private (Greg and  Alison Mc Bey)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.01. 2016 Poslední úprava 03.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.