!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Durban

iTheku  eThekwini  Thekong  liTheku

původně • originally: Port Natal


Umgeni River Bird Park
 
29°48'31"S, 31°01'04"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0002A
     
 
490 Riverside Road
Durban North, 4051
SOUTH AFRICA

Postal address:
PO Box 35205
Northway, 4065
Durban
SOUTH AFRICA
 
+27 315794600-1
 
+ 27 315794574
 
education☼urbp.co.za
info☼umgeniriverbirdpark.co.za
 
www.umgeniriverbirdpark.co.za
www.urbp.co.za
 
zařízení s pověstí nejlepšího ptačího parku jižní polokoule. Průchozí voliéry, otevřené výběhy, vodopády bujná vegetace... okolo 3000 ptáků - papoušci, tukani, jeřábi, plameňáci, bažanti, zemní zoborožci, dravci... Chovný a reintrodukční program jeřábů bradavičnatých. Park byl na konci srpna 2009 z finančních důvodů zavřen a měl být zrušen a rozprodán. Nakonec však byl odkoupen metropolitním městem (eThekwini), byl zachován a znovu otevřen.

facility with a reputation as the best bird park in the southern hemisphere. Walk-through aviaries, open enclosures, lush vegetation, waterfalls ... around 3000 birds - parrots, toucans, cranes, flamingos, pheasants, ground hornbills, birds of prey ... Breeding and reintroduction program of wattled cranes. The park was closed for financial reasons at the end of August 2009 and should be abolished and sold off. But eventually it was bought by a metropolitan municipality (eThekwini), has been saved and reopened.

letové ukázkové show
flight display shows

zahradní restaurace Cockatoo café
tea garden Cockatoo café

30. března 1984 (Dr. Alan Abrey)
30th March 1984 (Dr. Alan Abrey)
srpen 2009 (z finančních důvodů)
August 2009 (for financial purposes)
červen 2010 (po odkoupení městem)
June 2010 (after purchase by municipality)

1984 - 1997 - soukromé (Dr. Alan Abrey); 1997 - konec 2009 - soukromé (skupina Tsogo Sun Gaming), od konce roku 2009 - městské (metropolitní město eThekwini)
1984 - 1997 - private (Dr. Alan Abrey); 1997 - the late 2009 - private (Tsogo Sun Gaming group), since the late 2009 - municipal (metropolitan municipality eThekwini)

3,2 ha

 
1) History of Umgeni River Bird Park

0 0 0 222 / ~1000
(2009)
0 222 / ~1000 0
 
~2013
           
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 1 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 2 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 3 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 4 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 5 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 6 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 7 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 8 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 9 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 10 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 11 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 12 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 13 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 14 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 15 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 16 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 17 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 18 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 19 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 20 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 21 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 22 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 23 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 24 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 25 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 26 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 27 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 28 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 29 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Image 30 of 30
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009
Mandy Tregaskis, 17.09. 2009

  Stránka vytvořena 06.04. 2010 Poslední úprava 29.10. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:15. 12. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.