!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Durban

iTheku  eThekwini  Thekong  liTheku

původně • originally: Port Natal


Mitchell Park Zoo
Mitchell Park • Durban Zoo
29°49'34"S, 31°00'38"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0004A
     
 
10 Ferndale Road
Morningside, Durban, 4056
SOUTH AFRICA

Postal addresses:
PO Box 3740
Durban, 4000
SOUTH AFRICA

Mitchell Park Trust
P O Box 37334
Overport, 4067
SOUTH AFRICA
 
+27 313122318
+27 313032275
Mitchell Park Trust: +27 313034371
 
+ 27 313127772
 
karlw☼prcsu.durban.gov.za
westphalk☼durban.gov.za
mitchell.park.zoo☼webmail.co.za
 
mitchell-park-zoo.over-blog.com
www.durban.gov.za/...
 
park, který byl založen roku 1894 původně jako pštrosí farma, ta však nešla podle představ, proto byla přidávána další a další zvířata a farma přeměněna na zoo (v roce 1900). Prvními zvířaty bylo 5 jelenů z Mauricia. V roce 1911 byl postaven lvinec, opičinec, voliéry a výběhy a vydán průvodce. V roce 1913 se zoo již pyšnila rozsáhlou kolekcí zvířat - 325 savců, 855 ptáků a 49 plazů. Mimo jiné i velkými druhy jako lvy, levharty, hnědými i ledními medvědy, buvoly, antilopami losími, krokodýly atd. V roce 1928 do zoo věnoval maharádža z Mysore nezapomenutelnou cvičenou indickou slonicí Nellie, která je historicky nejznámějším zvířetem zoo (dokonce kniha z roku 2001 o historii parku a zoo nese jméno této slonice - "In the steps of Nellie").
Dnes hlavně menší zvířata -  kočkodani, kotuli, komby, tamatríni, kosmani, klokani, chocholatky, antilopky pižmové, mývali, surikaty, mangusty, zorily páskované, veverky kapské, nandu, zoborožci, papoušci, turaka, sojkovci, plameňáci, jeřábi, ibisi, bažanti, divoké perličky, pávi, vodní ptáci, holubi (divoké druhy), krokodýli, želvy obrovské, ještěrky, tropické ryby... Průchozí voliéra, park... K nejpopulárnějším zvířatům patří želva obrovská jménem Admiral, kterou do zoo přivezl v krabici od cigaret námořní oficír v roce 1915 (v roce 2001 byl dokonce jmenován čestným členem Durbanské námořní základny).

park, which was founded in 1854 originally as an ostrich farm, it does not go according ideas, so others and others animals was added and the farm was transformed into a zoo (in 1900). First animals was 5 deer from Muritius. In 1911, lion house, monkey house, aviaries and enclosures were build and guidebook was issued. In 1913, the zoo has boasted of an extensive collection of animals - 325 mammals, 855 birds and 49 reptiles. Among other also of large species such as lions, leopards, brown and polar bears, buffaloes, elands, crocodiles etc. In 1928, Maharajah of Mysore donated the unforgettable trained Indian elephant Nellie to the zoo - she is historically the most famous animal of the zoo (even a book of 2001 about the history of the park and the zoo bears the name of the cow elephant - "In the steps of Nellie").
Today, mainly smaller animals - vervet monkeys, squirrel monkeys, galagos, tamarins, marmosets, wallabies, duikers, suni, raccoons, meerkats, mongooses, African striped weasels, Cape ground squirrels, rheas, hornbills, parrots, turacos, laughingthrushes, flamingos, cranes, ibises, wild guinea fowl, pheasants, peacocks, waterfowl, pigeons (wild species), crocodiles, Aldabra giant tortoises, tropical fish... Walk-through aviary, the park... Aldabra tortoise named Admiral, which was brought to the zoo in cigarette box by naval officer in 1915 belongs among the most popular animals (in 2001, he was even made a honorary member of Durban naval base).

dětské hřiště, možnost pikniku
children's playground, possibility of picnic

zahradní restaurace Blue Zoo (údajně nejstarší restaurace v JAR - založená 1914)
Blue Zoo tea garden (reportedly the oldest restaurant in South Africa - founded in 1914)

1894 - Mitchell Park; 1. září 1900 - zoo
* téměř všechny zdroje uvádí, že zoo založil Sir Charles Bullen Hugh Mitchell (někdejší guvernér britských kolonií Natal, Fidži, Závětrné ostrovy, Průlivové osady a vysoký komisař Západního Pacifiku) v roce 1910 jako pštrosí farmu, která byla brzy přeměněna na zoo... Charles Mitchel však zemřel v roce 1899 a od února 1894 byl v kolonii Průlivové osady (v dnešní Malajsii a Singapuru). Park byl založen 1894, není však zřejmé zda guvernérem Mitchellem nebo byl jen po něm pojmenován.

1894 - Mitchell Park; 1st September 1900 - zoo
* almost all sources mentioned that the zoo was founded by Sir Charles Bullen Hugh Mitchell (former governor of the British colonies of Natal, Fiji, Leeward Islands, Straits Settlements and High Commissioner of the Western Pacific) in 1910 as an ostrich farm, which was soon transformed into a zoo... However Charles Mitchell died in 1899 and since February 1894 was in the colony of Straits Settlements (in current Malaysia and Singapore). The park was established in 1894, but it is unclear whether by the governor Mitchell or it was only named after him.

Mitchell Park Trust

3,5 ha

 
N/A

0 3 / 490 0 75 / 1424
(2009)
12 / 74 42 / 752 18 /108
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Nick Dijkstra, 15.06. 2008
Image 1 of 3
Nick Dijkstra, 15.06. 2008
Nick Dijkstra, 15.06. 2008
Nick Dijkstra, 15.06. 2008
Image 2 of 3
Nick Dijkstra, 15.06. 2008
Nick Dijkstra, 15.06. 2008
Nick Dijkstra, 15.06. 2008
Image 3 of 3
Nick Dijkstra, 15.06. 2008
Nick Dijkstra, 15.06. 2008

  Stránka vytvořena 06.04. 2010 Poslední úprava 29.12. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.