!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Fraser

některé zdroje uvádí • some sources mention: Ballito or Umhlali


NdloNdlo Reptile Park
 
29°31'57"S, 31°10'18"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0032A
     
 
Asgard Estate
Frazers Station
Ballito
SOUTH AFRICA
 
+27 825614969
+27 737531495
 
N/A
 
nev.ndlondlo☼gmail.com
dawn7hey☼yahoo.com
 
www.ndlondloreptilepark.co.za
 
začínající park plazů (zatím první fáze) - asi 15 druhů hadů (kobry, mamby, zmije, krajty, anakondy), ještěrky (varani, leguáni, agamy, kruhochvosti...), želvy, žáby...

beginning Reptile Park (just the first phase) - about 15 species of snakes (cobras, mambas, vipers, pythons, anacondas), lizards (monitors, iguanas, agamas, sungazers...), turtles, frogs...

prohlídky s průvodcem, interakce s plazi, hřiště, prodej suvenýrů
guided tours, reptile interactions, playground, curio sale

základní občerstvení na recepci
basic refreshment at reception

~2010

soukromé (Neville Wolmarans)
private (Neville Wolmarans)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.01. 2016 Poslední úprava 02.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.