!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Heatonville

některé zdroje uvádí • some sources mention: Empangeni


Lawaaiwater Adventure Camp, Crocodile and Animal Farm
Lawaaiwater Avontuurkamp, Krokodil en Diereplaas
28°41'13"S, 31°44'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0024A
     
 
Lawaaiwater Bush Camp
Lawaaiwater Farm
Heatonville
KwaZulu-Natal
SOUTH AFRICA

Postal address:
P.O.Box 1642
Empangeni, 3880
SOUTH AFRICA
 
+27 825634026
+27 823371404
 
+27 866623340
 
info☼lawaaiadventure.co.za
 
www.lawaaiadventure.co.za  
 
krokodýlí farma (komerční i turistická) a park zvířat - krokodýli, zebry, chocholatky, pštrosi, orli, sovy, domácí zvířata (osli, koně, králíci, morčata, perličky)

crocodile farm (both commercial and tourist) and animal park - crocodiles, zebras, duikers, ostriches, eagles, owls, domestic animals (donkeys, horses, rabbits, guinea pigs, guinea fowls)

divoká zvířata a rostliny, pozorování ptáků, jízda na koni, koupání v přehradě "Plaas", ubytování
wild animals and plants, bird watching, horse riding, swimming in "Plaas" dam, accommodation

N/A

N/A

soukromé (?)
private(?)

50 ha

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.04. 2010 Poslední úprava 08.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.