!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Izotsha

některé zdroje uvádí • some sources mention: Shelly Beach or Margate


Pure Venom Reptile Park
 
30°47'09"S, 30°23'06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0014A
     
 
Izotsha Road
Shelly Beach
KwaZulu-Natal
SOUTH AFRICA
 
+27 396850704
+27 824928256
+27 829650932
 
N/A
 
info☼purevenom.com
 
www.purevenom.com
 
největší park plazů v JAR. Nejen plazi - hadi, ještěrky, želvy, krokodýli, aligátoři, ale i papoušci (eklektusi, amazoňani...), domácí zvířata v dětské zoo (kozy, ovce, prasata, morčata, králíci, pávi, kachny, slepice, Koi kapři)

the largest reptile park in SA. Not only reptiles - snakes, lizards, tortoises, crocodiles, alligators, but also parrots (eclectus, amazons...), domestic animals in a petting zoo (goats, sheep, pigs, guinea pigs, rabbits, peacocks, ducks, chickens, koi carps...)

krmení krokodýlů a aligátorů, předvádění hadů, dětská zoo; obchod se suvenýry
crocodile and alligator feeding, snake demonstrations, petting zoo; curio shop

Restaurace Viper
Viper Restaurant

20. března 2003
20th March 2003

soukromé (Terence Whittle)
private (Terence Whittle)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.04. 2010 Poslední úprava 08.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.