!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Louwsburg

Ngotshe


Sanyati Reptile Park
 
27°33'55"S, 31°18'01"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0010A
     
 
Sanyati Nature Farm
170 Joubert St
Plot 603
Louwsburg, 3150
SOUTH AFRICA
 
Sanyati Nature Farm:
+27 718777096
+27 836058338
+27 823385211
+27 349075022
 
Sanyati Nature Farm:
+ 27 349075022
 
info☼igwala.com
 
N/A
 
park plazů přírodní farmy Sanyati (Sanyati Nature Farm, dříve iGwala gwala Nature Reserve) specializující se především na velké a jedovaté hady (mamby, zmije gabunské, krajty...), nilští krokodýli...

reptile park of sanyati Nature Farm (previously iGwala gwala Nature Reserve) specialising mainly in big and venomous snakes (mambas, Gabon adders, pythons...), Nile crocodiles...

ukázky plazů; ostatní aktivity Sanyati Nature Farm
reptile demonstrations; other activities of Sanyati Nature Farm

restaurace
restaurant

2005

soukromé
private

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.04. 2010 Poslední úprava 07.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.