!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Monzi

většina zdrojů uvádí • most soursec mention: Saint Lucia


Cane Cutter Bird Park
 
28°26'21"S, 32°17'26"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0040A
     
 
Cane Cutters Guest House
Plot 1 - of Road 618
Monzi, St Lucia
KwaZulu-Natal
SOUTH AFRICA
 
+27 355504428
+27 723325953
+27 823865885
 
+27 865412138
 
info☼canecutterestate.co.za
 
www.canecutterguesthouse.co.za/...  
 
ptačí park a malá zvířecí farma penzionu Cane Cutter - pštrosi, ary, kakdu, eklektusi, aratingy, andulky a mnoho dalších papoušků, tukani, zoborožci, kanáři, vodní ptáci, želvy, osli...

bird park and a small animal farm of Cane Cutter Guest house - ostriches, macaws, cockatoos, eclectuses, sun conures, budgies and many other parrots, toucans, hornbills, canaries, waterfowl, turtles, donkeys...

obchod se suvenýry ubytování
souvenir shop, accommodation

restaurace, vinný sklep
restaurant, wine cellar

N/A

soukromé (Cane Cutter Estate)
private (Cane Cutter Estate)

N/A

N/A
 

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.01. 2016 Poslední úprava 03.01. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.