!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!


KwaZulu-Natal
KwaZoeloe-Natal • iKwaZulu-Natal • GaZulu-Natala • Kwazulu-Natala • KwaZulu-Natala • Kazulu-Natali • Kwazulu-Natal • HaZulu-Natal

 
Mposa

některé zdroje uvádí • some sources mention: Richards Bay


Reptile City
 
28°38'12"S, 32°03'43"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AF-ZA-ZN-0020A
     
 
Lot 5, Mposa
Kwambonambi, 3915
KwaZulu-Natal
SOUTH AFRICA
 
+27 357897777
+27 731722731
 
+27 357891133
 
N/A
 
N/A
 
park plazů - okolo 100 krokodýlů, hadi, ještěrky, želvy, pavouci, ale i kočkodani, ptáci, hlodavci, mangusty a domácí zvířata

reptile park - around 110 crocodiles, snakes, lizards, tortoises, spiders, but also vervet monkeys, birds, rodents, mongooses and domestic animals

pozorování ptáků; divoká zvířata (hlavně ptáci a kočkodani); ubytování
bird watching; wild animals (mainly birds and vervet monkeys); accommodation

N/A

N/A

soukromé (Rob McGeer)
private (Rob McGeer)

N/A

N/A
 
N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.04. 2010 Poslední úprava 08.04. 2010  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.